PRAVILNIK O PRAVIMA I OBAVEZAMA KUPACA

Član 1.

Pravilnik o pravima i obavezama kupaca kod Kliker Shop (u daljem tekstu prodavac), donosi direktor na osnovu člana 68. stav 3.,  u vezi sa članom 67. Statuta i istim se uređuju prava i obaveze kupaca potrošača, naročito pravo na reklamaciju i pravo na povrat proizvoda.

Član 2.

Prodavac kupcima prodaje robu putem internet stranice www.klikershop.com, na način da vodi računa o pravu kupaca na zaštitu i da prodaju obezbjedi pod jednakim uslovima za sve kupce.

Član 3.

Prodavac prilikom prodaje robe ne smije vršiti diskriminaciju kupaca na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 4.

Kupac u smislu ovog Pravilnika koji uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko i pravno lice koje kupuje robu, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

Član 5.

Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primjerak ili ima neke nedostatke, takav proizvod se obilježava i opisuje stanje takvog proizvoda na portalu iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 6.

Prodavac naručenu robu kupcu dostavlja putem pošte. Troškove dostave snosi kupac. Uz naručenu robu kupac dobija i prevoznicu koja sadrži sve podatke o naručenom proizvodu koji je poslan kupcu.

Član 7.

Kupac je dužan u trenutku preuzimanja naručene robe, robu pregledati u kvalitativnom smislu te uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja u kvantitativnom smislu ili manjkavosti u kvalitativnom smislu, kupac je dužan, najkasnije u roku od 24h od trenutka preuzimanja robe, pozvati prodavca na broj telefona +387 60 00 00 00 ili kontaktirati ga putem e-maila: info@klikershop.com, navodeći svoje podatke i opisati nedostatak koji ima u vezi isporučene robe.

Član 8.

Kupac ima pravo na povrat novca ili na zamjenu proizvoda, u roku od tri dana od dana preuzimanja robe. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije robu neispravnu u kvalitativnom slislu ili robu koju nije naručio. Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju te originalnom, neoštećenom pakovanju, zajedno sa fiskalnim računom.

Član 9.

Reklamacije i povrat robe se priznaju samo uz predočeni fiskalni račun kao jedini dokaz kupovine. Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe. O reklamaciji prodavac odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Član 10.

Troškovi koji nastanu prilikom opravdane reklamacije padaju na teret prodavca.  Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu robe i nakon što se utvrdi da je roba neoštećena i ispravna. 

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom kupca, odbiće se povrat sredstava za vraćenu robu te će ista biti vraćena na njegov trošak.

Ukoliko se utvrdi da neispravnost na robi nije nastala greškom kupca, povrat sredstava se vrši na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, uplatom na tekući račun.

Navedena procedura se ima primijeniti i kad kupac potražuje zamjenu robe.

Član 11.

Svako uznemiravanje Prodavca i neprikladno ponašanje prema istom, neće biti tolerisano te reklamacija i povrat robe neće biti realizirani.

Član 12.

Kupac ima mogućnost da se putem internet portala iz člana 2. ovog Pravilnika, prije kupovine, upozna sa sadržajem ovog Pravilnika.

Član 13.

Na sve što nije propisano ovim Pravilnikom, primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obligacionim odnosima.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na portalu.